Slachtoffers van de ramp

Het juiste aantal slachtoffers van de Koning Willem II was tot voor kort nog onbekend maar men veronderstelde dat het er 15 of 16 waren. Hun namen en nationaliteiten waren ook nog onbekend.


Politie korporaal Warren schrijft in zijn officieel rapport, dat van de bemanning van 24 die het schip in een boot verlieten, 12 zeelui en 3 jongens, een totaal van 15 hun leven verloren. Dit nummer staat ook geschreven in het politie dagboek van Guichen Baai, gedateerd 30 Juni, 1857. Zoals we zullen zien was korporaal Warren weer juist.


In het politie dagboek staat ook dat de eerste 3 lichamen on Maandag, 6 Julie gevonden zijn, verder werd er nog 1 op Maandag, 13 Julie gevonden, gedeeltes van nog 4 lichamen werden op Donderdag 30 Julie geborgen, en gedeeltes van 2 lichamen op Zaterdag, 8 Augustus. Een total van 10 lichamen. Korporaal Warren vond 4 lichamen en agent Downie de andere zes. Beiden zorgden ervoor dat ze allemaal begraven warden.


De havenmeester van Robe (Guichen Baai), Henry Dudley Melville schreef in zijn notities “Ik heb geen documenten van het aantal, maar ik denk dat we er 15 gered hebben en dat er 10 verloren gingen. Sommige van de lichamen zijn de volgende dag gevonden (Ik denk 5) en begraven in de duinen. Het is moeilijk om precies te zeggen hoeveel lichamen er geborgen zijn omdat kleine haaien veel verminkingen hadden aangericht. Ik kan me nog herinneringen dat een haai een stuk van een lichaam vasthield terwijl een agent probeerde het te Bergen vlak bij het strand. De agent, een bijdehandse jonge man (I. Ewens) verrichtte ruw en gevaarlijk werk gedurende het bergen van de lichamen”.

Ik moet even aanduiden dat Melville deze notities ongeveer 30 jaar na het gebeuren neerschreef.


De Adelaide Times van 7 Julie, 1857 was de eerste krant die de ramp rapporteerde. De redacteur schreef dat 15 bemanningsleden hun leven verloren hadden. In een veel groter artikel van 8 Julie, van dezelfde krant, staat dat 16 van de 25 bemanningsleden verdronken zijn.


In de papieren van de Regeering van Zuid Australië , nummer 22, gedateerd 1875, staat dat 15 bemanningsleden van de koning Willem II verdronken zijn.


De ramp van de Koning Willem II staat vermeld in Nederland met het verlies van 16 mensen levens. Deze informatie staat in het boek; “Verhandelingen en berichten betreffende het zeewezen, de zeevaartkunde en de daarmede in verband staande wetenschappen”. Redactie Jacob Swart, en medewerking van H. Huygens – Amsterdam: Hulst van Keulen 1858. Pagina 46. “Op de destinatie-plaats gestrand en verbrijzeld, 16 man der equipage verdronken.”

(uittreksel hieronder).


Gedurende Augustus 2000, de Heer Hendrik Hachmer, Curator van het Veenkoloniaal Museum te Veendam vond een uitgave van de Veendammer Courant, gedateerd, 24 October, 1875 in zijn bibliotheek. Tussen de verschillende nieuwsberichten staat een klein stukje dat verband heeft met het stranden van de koning Willem II, en noemt de namen van 2 slachtoffers, hun positie aan boord en de plaatsen waar zij vandaan kwamen.

Vervolg slachtoffers

Veendam, 23 October

-Door de N.R.C word toen bericht medegedeeld van den gezagvoerder van het schip Koning Willem II, kapitein H.R. Giezen, welk vaartuig den 25sten Juni jl. In de Guichone Baai is gestrand en totaal verongelukt, waaruit blijkt, dat bij deze ramp o.a de volgende personen hun graf in de golven gevonden hebben, als: M. Jansen, 3e Stuurman, van Winschoten, en E.J. Datema, matroos, van Groningen. (uittreksel hieronder.


Hierna werd contact opgenomen met de Redactie van de “Nieuwe Rotterdamse Courant” in Rotterdam die voor het complete artikel, zoals het in hun krant stond, zorgden. Het stond op de voorpagina van Dinsdag, 20 Oktober, 1857 en leest als volgt: “Door eene welwillende hand word ons heden en bericht medegedeeld van den gezagvoerder van het schip Koning Willem II, kapitein H.R. Giezen, welk vaartuig in de Guichonsbaai is gestrand en totaal verongelukt, bij welke ramp de volgende personen hun graf in de golven gevonden hebben.


1          P.J. Witte                   2e Stuurman               Middelburg

2         M. Jansen                   3e Stuurman               Winschoten

3         L. Draper                    Baas-timmerman        Krimpen aan de Lek

4         J.H. Middendorf         Seilmaker                   Oldenburg

5         J. van Baasbank         Kok                             Rotterdam

6         J. Verbeek                  Bootsmanmaat              Rotterdam

7         Koster                         Matroos                      Vlaardingen

8         E.J. Datema                Matroos                      Groningen

9         C.G. Gustafson           Matroos                      Stockholm

10        E. Bergland                Matroos                                     Sweden

11        H. Buijts                     Matroos                                     Vlissingen

12        D. Fermenooij            Matroos                                     Zierikzee

13        H. Rijgersma              Matroos                                     Sneek

14        C.v.d. Toorn               Jongen                                       Scheveningen

15        J. Labbertti                 Jongen                                       Rotterdam


Terwijl A. Sonnenburg, van Pruissen en A. Strijbos van Maassluis op de reis zijn overleden. Uittreksel van N.R.C hieronder.