Voorwoord

Mijn belangstelling voor het schip “Koning Willem II begon enige jaren geleden, toen wij gedurende een wandeling door Robe, Zuid de enigste manier om van de bekoring en het oude karakter van dit historische vissersdorpje te genieten, wij een kanon tegenkwamen dat op de verkeersheuvel in het midden van het Royal Circus staat. Deze heuvel heet de “Flagstaff Hill” omdat er een grote vlaggen mast opstaat die vroeger gebruikt werd om signalen naar aankomende schepen te sturen.Voor het kanon is een koperen herdenkingsplaat in het beton aangebracht waarop het volgende te lezen staat: “Signal cannon from Koenig Willem II, Dutch Barque of 800 tons. Wrecked in a gale with the loss of 16 crew on Long Beach on 30th June, 1857 after unloading near this spot Chinese passengers from Hong Kong.”

Vertaling: “Signaal kanon van Koning Willem II, Nederlandse Bark van 800 ton. Verbrijzeld gedurende een storm met het verlies van 16 bemanningsleden aan het Lange Strand op 30 Juni, 1857 nadat ze Chinese passagiers van Hong Kong hier vlakbij had afgezet.”


( foto met opschrift van de plaat)


De Koning Willem II was een van vijf Nederlandse schepen die Chinese passagiers naar de haven van Robe in 1857 brachten. De andere schepen waren de ‘Generaal Steurs”, “Jacob Cats”, “Jan Hendrick” en de “Almonde”. Tezamen brachten ze ongeveer 2000 Chinese immigranten naar Robe die hun geluk op de goudvelden van de Staat Victoria gingen proberen.


( foto van Chinese Monument)

Uit respect voor Danny van Doorn


Ik wil zijn levenswerkdossier bewaren, voor mijn familie en kleinkinderen.

Danny van Doorn, geboren op 24 december 1934. Overleden op 22 april 2014

Nadat we het opschrift van de herdenkingsplaat gelezen hadden, kregen we het vermoeden dat de naam van het schip verkeerd was, daar “Koenig” geen Nederlands woord is en we besloten daar dan gelijk om meer over dit schip te weten proberen te komen. Het resultaat van deze plaatselijke beslissing was een lang maar interessant onderzoek dat menig verassende resultaten heeft opgeleverd. Bezoeken aan het Maritiem Musea van Greenwich (Engeland) en van “Prins Hendrik” in Rotterdam en het Veenkoloniaal Museum in Veendam waren enkele hoogte punten van deze “ontdekkingsreis”.


Alle mogelijke inspanningen zijn verricht om de verschillende gegevens die geschreven zijn over de ondergang van dit ongelukkige schip met zijn bemanning te ontdekken en te voorschijn te halen. De meeste verhalen zijn wel bekend en kunnen in de bibliotheken van Zuid Australie en ook in Europa gevonden worden. Niettemin hebben wij toch ook materiaal gevonden dat nog nooit eerder beschreven is. Wij hebben nu de bekende oude feiten samengevoegd met de nieuwe gevonden feiten, en hopen dat deze meer complete verhandeling een beter en meer evenwichtig relaas weergeeft dan dat tot nu toe het geval is geweest.

Wij leggen U voor dat er drie heel belangrijke nieuwe ontdekkingen bij zijn en wel als volgt:

Het officiële verslag van de ramp van Politie Korporaal Warren aan de Commissaris van Politie.

Het officiële verslag van “Bureau Veritas” betreffende de zeewaardigheid van de koning Willem II, gedateerd 1857.

De lijst met alle namen van degenen die zijn omgekomen.


Geen van de eerste 2 verslagen zijn ooit eerder genoemd, en wij opperen het standpunt dat zij een totaal ander beeld geven over de ramp en conditie van het schip dat tot nu toe beschreven staat!


Mevrouw Nel Noordervliet-Jol, schrijfster en historicus uit Scheveningen, toonde veel belangstelling voor het verhaal van de Koning Willem II en verschafte vele details en informatie over de eigenaar van het schip, Pieter Varkevisser. Wij zijn haar erg dankbaar voor haar bijdrage. Dank zijn we ook verschuldigd aan den Heer Roelof Varkevisser uit St. Annaparochie voor zijn bijdrage.

Mevrouw Nel Noordervliet-Jol, schrijfster en historicus uit Scheveningen, toonde veel belangstelling voor het verhaal van de Koning Willem II en verschafte vele details en informatie over de eigenaar van het schip, Pieter Varkevisser. Wij zijn haar erg dankbaar voor haar bijdrage. Dank zijn we ook verschuldigd aan den Heer Roelof Varkevisser uit St.Annaparochie voor zijn bijdrage.

Verder willen wij ook de volgende personen hartelijk danken en erkennen voor hun hulp bij het samenstellen van dit relaas. Mevrouw Gerdi Schot van het Prins Hendrik maritiem museum in Rotterdam die ons veel gegevens verstrekte over het zeewezen in Nederland gedurende de periode waarover wij schrijven. Zij beantwoorde elke brief welwillend en met de grootste nauwkeurigheid.

De Directeur van het Veenkoloniaal museum in Veendam. De Heer Frits Jager, Veendam voor zijn onderzoekingen en bijdragen. Wijlen den Heer Henk Bulder in Nieuw Zeeland voor zijn persoonlijke gegevens over de Giezen familie en zijn verhaal over de ramp.

Verder dan de bibliotarisen van de Staats Bibliotheek van Zuid Australië en de Flinders Universiteit, Bedford Park.

Dan als laatste zijn wij onze grote dank verschuldigd aan den Heer Marten Fokkens in Wedde, Groningen. Hij was de grote stuwkracht achter dit relaas dat in Australië begon en nu dan in Nederland beëindigd is. Hij heeft veel werk achter de schermen verricht en door zijn technisch vernuft kunt U dit Australische relaas nu lezen.

Als we vandaag aan de dag door het liefelijke plaatsje Robe dwalen en de laatste overgebleven reliquien van de Koning Willem II bekijken, krijgen we het bewustzijn dat deze brave Nederlanders nu een deel geworden zijn van de maritieme geschiedenis van Zuid Australië. Dit relaas is samengesteld ter herinnering aan de 15 bemanningsleden die ergens begraven liggen in de duinen van Robe aan het Lange Strand, ver van hun geliefde vaderland.

Danny van Doorn

Zuid Australië, 2009


Danny van Doorn, geboren op 24 december 1934. Overleden op 22 april 2014

Uit respect voor Danny van Doorn, heb ik deze site gemaakt.
Ik wil zijn levenswerkdossier bewaren, voor mijn familie en kleinkinderen.

©